Διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων

 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες για τις άδειες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ανανέωση των παραπάνω από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών.

 

Οδηγός Αδειοδότησης