Αποτελέσματα δράσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε στοιχεία, ερωτηματολόγια και αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση της ΜΟΚΕ ώστε να διατηρήσει, βελτιώσει ή αναπροσαρμόσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει.