Προσωπικό

 Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών αποτελείται από συνεργάτες με γνώση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και βρίσκεται στη διάθεση σας για την παροχή σχετικών πληροφοριών, διευκρινίσεων καθώς και του αντίστοιχου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού.

  • Γαρύφαλλος Φραγκίδης: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου "Μονάδας Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Σερρών"
  • Γιάννης Μουρατίδης: Υπεύθυνος οργανωτικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
  • Χριστίνα Πανταζίδου: Υπεύθυνη ανάπτυξης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού και παροχής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών
  • Λεωνίδας Φραγγίδης: Υπεύθυνος σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης των διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων