Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα «Βιωματικός και Αειφόρος Τουρισμός»

Ημερίδα με θέμα «Βιωματικός και Αειφόρος Τουρισμός» στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 25 Μαίου, 17:30-21:00


Πρόσκληση

Πρόγραμμα