Προγράμματα χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

 


Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές οδηγίες, τα έγγραφα και τους συνδέσμους που αφορούν στα εκάστοτε τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης και ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων, υπό τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση της επικαιρότητας από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών.