Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την διεκπεραίωση εκπαιδευτικών επισκέψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΤΕΙ Σερρών σε ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Eκπαιδευτική Eπίσκεψη στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. (3 Δεκεμβρίου 2012)