Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων

 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς οδηγούς και τα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία σύστασης κάθε μορφής επιχείρησης, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ανανέωση των παραπάνω από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών.