Ανακοιvώσεις

Σεμινάρια Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας για Νέους - 4η θεματική ενότητα 12 Νοέμβριος 2012
Σεμινάρια Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας για Νέους - 3η θεματική ενότητα 05 Νοέμβριος 2012
Πρόγραμμα της ΓΓΝΓ για την επιχειρηματικότητα των νέων με τίτλο: "Κυψέλες Επιχειρηματικότητας" (HUBs) 02 Νοέμβριος 2012
Eκδήλωση Starting Up 02 Νοέμβριος 2012
Σεμινάρια Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας για Νέους - 2η θεματική ενότητα 29 Οκτώβριος 2012
Σεμινάρια Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας για Νέους 17 Οκτώβριος 2012
5ο Ετήσιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 15 Οκτώβριος 2012
Φόρουμ καινοτομίας και διεθνοποίησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων “THESSALONIKI INNOVATION – INTERNATIONALIZATION FORUMED’’ 15 Οκτώβριος 2012
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τον Πρώτο Κύκλο Εκπαίδευσης του Έργου ENTRE+GB 09 Οκτώβριος 2012
Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα του έργου "ENTRE+GB" 25 Σεπτέμβριος 2012