Διαδικασίες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, copyright

 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες και τους συνδέσμους,  που αφορούν στα δικαιολογητικά για την άδεια κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ανανέωση των παραπάνω από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Σερρών.

 

 Οδηγός Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνίας