Χριστίνα Πανταζίδου

Εκπαίδευση    

  • Πτυχίο στην «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην «Εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάπτυξη καινοτόμων τοπικών και περιφερειακών πολιτικών» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

     

Επαγγελματική Εμπειρία

    Έχει εργαστεί ως:

  • Εξωτερικός συνεργάτης στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της Ν. Α. Σερρών με αντικείμενο την έρευνα και συγγραφή οδηγού για Εικονικές Επιχειρήσεις στα πλαίσια του έργου «Τοπικές Στρατηγικές για την Απασχόληση και Καινοτομία» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στα Δημόσια ΙΕΚ Σερρών, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Λέσβου και Σερρών, σε Γενικά Λύκεια Λέσβου και Σερρών και στις ΕΠΑΣ Σερρών του ΟΑΕΔ με αντικείμενο τη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων / σεμιναρίων διοίκησης επιχειρήσεων / θεματικών οικονομικού – επιχειρηματικού περιεχομένου.
  • Διοικητικό στέλεχος σε δύο ανώνυμες εταιρίες (CQS Α.Ε. & ΦΑΕΘΩΝ Α.Ε.) με αντικείμενο διοικητικές και οικονομικές εσωτερικές εργασίες.