Πρόγραμμα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα «Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων»

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στo Πρόγραμμα κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα «Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών & Σχεδίων» είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η Φόρμα Εισαγωγής Στοιχείων